• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Skippere og besætning

brandpumpe

Branspumpen i funktion
se stort billede

træning om bord på skonnerten Martha

Træning ombord

regnvejrs sejlads
Sejlads i regnvejr se stort billede

Foreningen råder over en række kompetente skippere. Martha sejles af ikke professionelle, der bruger deres ferie og fritid på lige fod med andre.

Man kan ikke opnå sejltid til befaren ved at sejle med Martha. Vi har løbende træning og uddannelse efter føl princippet, men kun til internt brug.

Vore skippere og andre har naturligvis de nødvendige uddannelser og certifikater - yactskipper, VHF-SRC, brand, motor. De erhverves hvor de udbydes med de rigtig e prøver og certifikater. 

For at Martha kan sejle, har vi defineret, at der mindst skal være 6 ombord, der har specifikke uddannelser, hvis der sejles for sejl. Ved motorsejlads, kan vi nøjes med 4. 

Skipper (minimun yactskipper 3 - lovgivningsbestemt)

Styrmand(helst yactskipper 3  loven kræver duelighedsbevis)

4 befarne sætningsmedlemmer, der har intern uddannelse i brand og redning.

 

Skippere:

Foreningen har et antal skippere, som alle er udvalgt og godkendt af bestyrelsen, sikkerhedsudvalget og de øvrige skippere.

Vore skippere er valgt som gode ansvarlige og kompetente mennesker, da der hviler et stort ansvar på skipperens skuldre, og fordi det er en krævende opgave at være skipper på Martha. Besætningen kan være en broget flok med forskellige kompetencer og ønsker. Det handler om, for skipperen, at være respekteret og udvise respekt for opgaven og den besætning, der er til stede.

Skipperen kan ikke  sejle skibet alene, og er nødt til at vide hvem ombord, der har de hvilke kompetencer og udnytte dette til bedste for sikkerheden, sejladsen og sammenholdet.

Vore skippere er også en broget flok, altså med meget forskellige baggrunde. De afspejler resten af foreningen. Nogle har været med helt fra starten af foreningen i 1973, andre har kun været med nogle få år. Vi har professionelle søfolk, fritidssejle,  håndværkere og mange andre baggrunde sågar akademikere kan blive skippere på Martha.

Vi kan altid bruge nye skippere, og for at blive skipper på Martha skal man være i besiddelse af min. Yachtskipper 3 bevis og godkendes af foreningen.
PS: Vi har endnu ikke nogen skippere af hunkøn, men det retter sig vel

Styrmand

Som styrmand kræves minimun duelighedsbevis. Som styrmand vælges helst skipperaspiranter, så den interne uddannelse kan vedligeholdes, men foreningen råder over flere styrmænd.

Befarne besætningsmedlemmer

Der skal være 4 befarne besætningsmedlemmer om bord(ved motorsejlads 2). Det er medlemmer, der har gennemgået den interne uddannelse omkring nødsituationer, og kan betjene og instruere i pumper og brandmateriel, og det, der ellers er nødvendigt i tilfælde af brand, læk eller mand-over-bord. 

Uddannelsen er intern og målrettet mod netop Marthas sikkerhedsmateriel. Hvert forår er der to træningsture, hvor dette øves, og som medlemmerne kan melde sig til. Uddannelsen skal gennemføres minimum hvert tredje år.

 

 

 


Forrige side: Kom med på togt     Næste side: Sejlplan 2022
{* *}