• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Indberet arbejdsdage

Skonnerten Martha på bedding
Martha er altså ret stor, nå hun sådan kommer på land..
Det er dejligt, du kommer og arbejder, men husk også at fortælle sejladskontoret, at du har arbejdet, så du ikke bliver trukket for sejladsafgift.
 
Uddrag af sejladsreglerne:
 
26. Medlemmer, der har aflagt regnskab for arbejde for foreningen, kan omsætte 1 arbejdsdag til 1 sejldag i den efterfølgende sæson.

27. Al arbejde i foreningens regi – er at betragte som arbejdstid. (foruden arbejde på værksted og på Martha kan nævnes: Lave materiale og deltage i PR, arrangere fester, bestyrelses- og udvalgsarbejde, lave blad og hjemmeside, medlemshvervning, foredragsvirksomhed m.v.).

29. Hvert år, normalt med skæringsdag den 15 maj, aflægges på tro og love regnskab med, hvor mange arbejdsdage, man har haft i de forgange 12 måneder.

28. Arbejdsdage, der ikke er indberettet 1. juni, kan i kke medregnes i sejlsæson. Arbejdsdage der ikke er indberettet inden efterfølgende 15. maj bortfalder.
 

 


Forrige side: Projekter, der kan løses decentralt     Næste side: Foreningen
{* *}