• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Om foreningen

Martha er danmarks største foreningsejede skonnert

Martha ligger for anker med jollen i  forgrunden
Martha for anker med "lille Martha" i forgrunden


Foreningen ejer og driver det hele.
Det betyder i korthed, at her er ikke ejere og ikke-ejere. Større beslutninger træffes demokratisk på generalforsamlingen.

Den til enhver tid valgte bestyrelse er reder

Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering blev stiftet i 1973, hvor købte Martha for en krone af den daværende ejer Kristian Blak. (se mere om Marthas historie andetsteds).
De havde en drøm om, at kunne restaurere hende fra nedslidt stenfisker til den stolte skonnert, hun havde været en gang. Ikke mindst havde de også lyst til at være sammen og til at lære om sømandsskab og håndværk. Foreningen skriver også historie om at løse store opgaver som kollektiv.

I dag er det stadig, de samme ingredienser, der får folk til at deltage - at være sammen om

  • arbejdsfællesskab om renovering og vedligeholdelse efter gamle principper
  • sejladsoplevelser og læring af sømandsskab
  • fest og hygge og netværk på tværs gerationer og baggrund.

Foreningens styrke viste sig omkring Marthas store ulykke i 2004. På trods af sorg og chok over det skete, rykkede marthaneren sammen om, at få Martha hævet og renoveret, så hun forhåbentlig kan sejle mange år endnu og udbrede kendskabet til håndværk og sejlads med de gamle skibe. Både de, der var medlemmer, mange, der havde været medlemmer og nogle helt nye har stået sammen om den meget store opgave.

Demokrati kan være til besvær, når man skal løse store opgaver. Vores forening har igennem mange år løftet meget store opgaver, og vi har opnået en stor respekt for hinanden og erfaring i, hvordan beslutningerne kan tages, uden det bliver til ævl og kævl.

Foreningslivet er også fester. Marthanere møder gerne op til både fest, dans, sang og god mad. Ud over festerne i foreningsregi, får de fleste også flere af marthanerne i deres personlig netværk, så deltagelse i diverse runde fødselsdag,

 


Forrige side: Indberet arbejdsdage     Næste side: Bliv medlem
{* *}