• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Marthas historie

Hentning af træ i skoven til en ny skonnert
Et skib startede med en skovtur for at udpege
egnet træ se stort billede
Vejle havn ca. 1920 se stort billede
Martha ud for Rügen anno 1923
Martha ud for Rügen anno 1920
se stort billede

 

Stabelafløbning for Martha - eller Helge, som den hed først, skete fra Lindtners Værft i Vejle den 7. februar år 1900.

Der blev produceret mange træskibe den gang, idet skibene var den hurtigste og billigste måde at få varer bragt mellem havnebyerne i Danmark og andre østersøhavne.

Martha fragtede da også frem til 1961 sten korn, gødning og stykgods mellem havne i Jylland, på Sjælland, i Sverige og i Tyskland.

De fleste år, har Martha været hjemhørende i Vejle, men i 32 år var skibet hjemhørende i Marstal. Man kan stadig i dag finde det gamle navnebræt fra K. Hay på museet i Marstal.

Navnet Martha fik skibet i 1935, hvor det blev J.P.Fabricius i Marstal.

Martha blev godt nedslidt, og i 1961 blev hun opkøbt med et formål, at skulle være stenfisker. Det var ofte sidste station før slagtning for de gamle træskibe. Martha holdt dog til 11 år som stenfisker, men da var hun også både afrigget og nedslidt.

Marthas redning blev en ung gymnasielærer Kristian Blak med en vision om, at bevare et gammelt træskib for eftertiden. I 1971 blev hun købt, og blev også bolig for Kristian Blak. Der dukkede venner og bekendte op med samme vision om, at restaurere skonnerten til tidligere tiders pragt og ære. Det var et glad liv med sang, musik og fest om bord, samtidig med man tog fat på de store restaureringsopgaver, hvoraf det første var kølsvin og forskib. Efter et par år  ville Kristian Blak afprøve andre udfordringer på Færøerne, og i fuld forståelse dannedes "Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering", der overtog skibet.

 

Se mere om Marthas udvikling herfra på siden

 


Forrige side: Om skonnerten Martha     Næste side: Stabelafløbning
{* *}