• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Om skonnerten Martha

Skonnerten martha - link til større billede
Martha for fulde sejl (se stort billede)
Martha i fart for sejl
Martha  i fart under sejl (se stort billede)
Martha på bedding
Martha på bedding (se stort billede)
Marstal skonnerter med platgattet agterspejl
Marstal skonnerter med platgattet agterspejl
Martha er inderst ved kaj. (se stort billede)

Martha var en af de mange skibe, der blev betegnet "havets gråspurve", fordi de var mange, og i konstant fart med varer imellem havnene i Danmark, Norge, Sverige og Østersøen.

I dag er det er stort set det samme sejladsområde, men tiderne har skiftet. Der er få skibe tilbage, og varerne er udskiftet med sejlere i alle aldre, der brænder for at resturere og sejle disse skibe. Således holdes kulturarven omkring en storhedsperiode i træskibsfarten levende.

Martha ejes og drives af en ukommerciel forening, der har det ene formål at restaurere og vedligeholde skibet. De ca 90 medlemmer, der kommer fra hele Danmark (og enkelte fra udlandet), mødes for at være fælles om både arbejde og sejlads.

Martha er en typisk jagtskonnert eller en fore-and-aft-skonnert, som der også blev bygget mange af i Marstal.

Typisk for disse skibe er de lange pælemaster ( i et stykke), den flade agterstavn (platgattet), den runde stævn og de lange forgrejer. Martha har også et forholdsvist smalt skrog, der gør hende til en hurtigsejler.

Linierne i det lange agterskib afslører, at Martha blev bygget som et rent sejlskib.

Rigningen er bygget op over de to pælemaster. Stormasten er højest og bagerst(derfor skonnert). Masterne er af douglas gran. En god granstamme i de længder og helt lige, fås ikke mange steder.
Der er ca 2000 m tovværk til både løbende og stående rig om bord

Sejlføringen i dag er med tre forsejl- jager, klyver og fok.
Der er gaffelsejl på de to master og et topsejl over både skonnert- og storsejl.
Ialt har Martha 325 m2 sejl.
Martha fører ikke råtopsejl, hvilket også kan henføre hende til betegnelse "slettopper".

Martha har haft motor siden 1923 - dog ikke den samme! I dag er det en 120 HK Perkins. Motoren bruges primært til at komme ind- og ud af havnene

Skroget er af egetræ - med en 80mm yderklædning, 1000 mm spanter og 60mm indergarnering

Dækket er lagt langsomgroet norsk fyrretræ, og det er p.t. et af foreningens restaureringsmål, også at få lagt det sidste dæk i langsomgroende norsk fyr, som det oprindeligt har været

Aptering - under dæk, er Martha's oprindelige lastrum og mandskabslukaf indrettet med kabys, køjer og storrum, så her er passende rammer for familieferie. Agter er der en kahyt til skipper og navigationsudstyr.


Forrige side: Sociale medier     Næste side: Marthas historie
{* *}