• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Forlis 2004 og videre restaurering

Martha hæves af kranen Samson
Martha hæves fra 15 m dybde af kranen
Samson
I storrummet var alt kastet rundt efter
Martha var tippet rundt under vandet
. (se st.bill.)
Alt indmad er fjernet

Under dæk, blev al aptering og ubrugelig
materialer fjernet.Efter mange containere,
kunne man se hele skroget indvendig i hele
skibslængden. (se st.bill.)

Marthas værksted belv brugt af fagfolk
Der var rigtig meget træ, der skulle tilvirkes
af foreningens dygtige fagfolk (se st.bill.)
Nylavet ballast, dørk og skot

Nylavet dørk, skot til forpig og ballastdunke
(se st.bill.)

fest da dørken belv lagt på skonnerten martha
Da dørken var lagt, blev der holdt fest i
værkstedslokalerne (se st.bill.)

Et tragisk forlis og tiden derefter.

 

Den 10 juli 2004 forliste Martha ved en tragisk ulykke ud for Grenaa.

På en sejlads, for primært Marthas unge medlemmer, med en af foreningens erfarne skippere, sprang Martha læk og tog vand ind. Trods indsatsen for at tømme vand ud, blev situationen så alvorlig at rednings-stationen i Grenaa blev varskoet og to redningsbåde ankom til assistance. Under rednings-manøvren, hvor man var ved at gøre klar til at bugsere Martha til Grenaa, kæntrede hun og sank hurtigt.

Foreningen var i chok og stor sorg.

Alle ombordværende, på nær 2, blev bjærget. Skipperen (53 år) samt en ung pige blev “fanget” i skipperkahytten, da Martha kæntrede. Redningsbådene bragte de bjærgede ind til Grenaa, hvor forældre og pårørende allerede var ankommet.

Marthanerne valgte at stå sammen.

Det er klart og forståelig, at alle var påvirket af hændelsen og man overvejede om man kunne - og skulle, genoptage arbejdet med at restaurere og sejle Martha. Man havde trods alt arbejdet og sejlet med skibet i 32 år. Skibet havde allerede gennemgået store restaureringsprojekter, så sent som samme vinter var store dele af forskibet nyistandsat på værft. At smøge ærmerne op og gå i gang med en stor opgave bid for bid, var noget man allerede kendte i foreningen.

Beslutningen om at genoptage arbejdet blev taget.

Ny økonomi fra medlemmer, forsikring, skibsbevaringsfond og donationer.

Marthanerne stod sammen og tog fat. Man gik i gang med at få hævet resterne af Martha. Det skete med den store flydekran Samson, der spændte gjorder ned under bugen på Martha og løftede hende op gennem 15 meter vand. Faktisk to gange, for den ene gjord skred ud ved første forsøg, og hun blev tabt bunden igen. Efter at være blevet hævet, blev hun bugseret til Grenaa.

Den opmærksomhed Martha havde fået på grund af forliset gav også yderligere støtte og snart kom der endda nye medlemmer til, der også ville være med til at bygge skibet op igen. Med erstatningssummen fra forsikringen, medlemmernes støtte samt donationer gik man igen igang med restaureringsarbejdet i samarbejde og med støtte fra Skibsbevaringsfonden.

Det var et medtaget skib.

En uge på bunden med mange havstrømme langs bunden, og turene op gennem vandet havde presset det meste kalfatring ud. Da hun så også blev hevet op på beddingen med ca. 100 ton vand i, røg der endnu mere af kalfatringen. Skroget var allerede mærket og slidt af at have ligget og skuret op ad nogle sten på havbunden. Aptering, el-systemer, motor, ja stort set alt under dæk, var kassabelt. Der var rigtigt meget af den allerede foretaget renovering som var tabt.

Genopbygningen begyndte på Grenaa Værft, hvor skroget blev istandsat, med både en allerede planlagte udskiftning af spanter og reparatione af skader.

Her blev bl.a. udskiftet 24 spanter i bb. side og 26 stk i stb. side i agterskibet. Der blev udskiftet et større antal planker i stb. side sammen med enkelte bundplanker.

En kølsprængning som Martha havde pådraget sig tidligere blev reduceret med en gennemgående egebjælke og en jernkøl. Skroget blev gennem-kalfatret, så hun igen kunne flyde og dermed kunne bugseres hjem til Vejle.

Lokaler og Værksted

I Vejle havde foreningen været så heldig at få fat i nogle lokaler, der kunne indrettes til værksted. Via medlemmers netværk og donationer fik man også egnede maskiner, reoler o.a. Dermed lod det sig gøre, at få lavet en arbejdsplads til de mange projekter, der var forbundet med at få Martha restaureret.

Martha blev tømt indvendigt og masterne blev taget af og lagt hen til senere behandling. Motoren, rigningen og alle elinstallationer blev kasseret og fjernet.

Klar til at blive bygget op igen.

En nu styrket forening, med flere medlemmer samt nye kræfter trådte til og gik i gang med arbejdet. Dette skete naturligvis på erfaringerne af alt det foregående arbejde, man havde fra de forskellige renoverings- og restaurerings projekter man allerede havde været igennem. 30 års granskninger, forsøg og erfaring fornægter sig ikke. Flere af de allerførste medlemmer var (og er stadig i 2019) aktive i planlægning og udførsel af arbejdet.

Rust fra den gamle ballast, bestående af kasserede jernbaneskinner, havde været en del af årsagerne til, at pumperne stoppede til, så 12 ton skrot blev kørt væk. I stedet fandt man ud af at lave ballast ved at fylde jernskrot og cement i 5 liters plastikdunke. Dem kan man renholde og de kan flyttes rundt, f.eks. i tilfælde af at man skal søge efter en læk samt når man bl.a. renser sandspor. Den nye køl havde reduceret behovet for ballast, men 9 ton - i alt 360 dunke á 25 kg blev fyldt op.

Der blev etableret to vandtætte skot i skibet under dørken, så vand ikke har fri bevægelighed i hele skrogets længde og dermed kan skabe ustabilitet. Der blev etableret pumpebrønde, så man kan fjerne affald uden at skulle stoppe pumpen. Desuden blev der ud over motorpumpe og lænsepumpe på dæk investeret i en mobil pumpe.

Der skulle tegnes forslag for den fremtidige indretning under dæk, og på et medlemsmøde blev den nye plan vedtaget. Dørken blev lagt, og man kunne gå i gang med at etablere skot, kabys, toilet og køjer.

Over dæk, var der også meget, der skulle repareres. En del af skanseklædning og lønning i styrbord blev udskiftet. Masterne var pillet af og disse blev renoveret på land.

Motoren havde fået saltvand, og en ny skulle indkøbes og isættes. Elsystemer var totalt nedbrudte og fjernet, så der skulle etableres el og over hele skibet - både 220V, 24V og 12V systemer. Martha fik også en generator om bord, så man kunne etablere strøm i nødsituationer og forsyne de transportable pumper med el. Desuden blev der købt en ny dieselmotor pumpe på dækket til erstatning for den gamle.

Safty Management System (SMS) og ansvarlig organisation.

Et forlis er en tragisk hændelse som man skal tage ved lære af. Dette har Foreningen til Marthas Restaurering i den grad taget til sig. Ikke kun i renoveringsarbejdet men også i alle forhold omkring såvel selve arbejdet på Martha som ved sejlads med Martha.

Som et af de vigtigste tiltag var, at der blev nedsat et udvalg til at udarbejde et SMS , som skulle opsamle og formidle alle forhold omkring sikkerhed, regler, rapportering, overlevering samt sikre ethvert medlem adgang til indsigt og indsigelse i ethvert forhold omkring Marthas sikkerhed. Dette system er senere implementeret og opdateres hvert år.


Forrige side: Restaurering 1972 - 2004     Næste side: Nyt dæk 2011-12
{* *}