• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Kom med på togt

Martha på ferietur i skargården - foto Jens Callesenr

Martha på ferietur i skærgården.
Romantisk aften med bål i land
(se stort billede)

Martha har vind i sejlene under Limfjorden Rundt - foto Kirsten Roesen Søndergaard
Martha har vind i sejlene under Limfjorden
Rundt - en af regattasejladserne for  de
smukke regattaer for gamle træskibe
(se stort billede)
kartoffelskrabning - foto Annemette Østergaard

Kartoffelskrabning i sommersol er en
hyggelig beskæftigelse, hvor snakken
kan gå under en hyggelig sommersejlads
(se stort billede)

bønr i Marthas jolle - foto Jens Callesen
Jollen - lille Martha -  er til stadighed en stor
kilde til underholdning og læring for børnene
om bord. (se stort billede)

Hvad skal du lave til sommer? Trækker det i dig med gamle træskibe, sejloplevelser og en  friluftsferie, hvor der er både leg&læring og fællesskab med børn og andre voksne?

Så kunne det være en god ide, at komme med i vores forening, hvor vi er fælles om at sejle med - og vedligholde en skonnert fra 1899.

Du behøver ikke have særlige sejlerforudsætninger for at komme med, så længe du er indstillet i at deltage i arbejdet ombord og rette dig efter de instrukser, du får af mere erfarne deltagere.

Vi kan være 18 om bord ad gangen, hvoraf 6 pladser minimum skal besættes af hhv. skipper, styrmand og 4 kyndige besætningsmedlemmer, så der er også plads til nye.

Sommersejladserne fordeler sig over weekend sejladser og sommertogter, hvor man er ombord en uge ad gangen. Skiftehavnene fremgår af turbeskrivelserne, og man finder selv derhen og hjem. Se mere under menupunktet sejlplan for i år

Martha medlemmerne er en bredt fordelt over alder, køn, erhverv, politiske anskuelser og andre interesser. Det fælles er interessen for sejlads og kulturen omkring de gamle skibe.

Under togterne fordeles alle opgaver ombord mellem deltageren. Det gælder både håndtering af sejl og madlavning og andet, der skal til, for at alle deltagere føler sig godt tilpas. Ved længere sejlads, kan man lave vagthold, så nogle sejler skib, mens andre sover.

På en sejltur med Martha er der som regel både tid til sejloplevelser, dase og slappe af på sollugen eller i køjen og fest og glæde omkring et sædvanligvis fortræffeligt måltid.

Det koster ikke en herregård at komme med på din første tur

Det første år. koster det 1 års medlesskab af foreningen = kr. 3000 for 7 sejldage.
Hertil betaler man sin andel af omkostningerne til mad, dieselforbrug og havnepenge, der fordeles mellem deltagerne.

Børn under 15 betaler ikke kontingent for at sejle med!

du kan se mere om detaljerede regler under punktet for 'bliv medlem'

Forside og link til folder om at sejle med Martha
Folderen til nye medlemmer om at sejle med Martha kan ses/downloades her

 


Forrige side: Marthas position     Næste side: Skippere og besætning
{* *}