• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Sponsorer

Vi siger tak til vore sponsorer!

De er med til at bevare den danske sejlende kulturarv.

Kølen til Martha er lagt i 1899, og den er søsat i 1900. Martha er således et værdifult kulturminde. Martha er erklæret for bevaringsværdig af Skibsbevarignsfonden. Se evt. mere om, hvor svært det er at holde disse gamle fartøjer på danske hænder, fordi den offentlige støtte er så begrænset (f.eks. i sammenlinging med nabolande og huse) på skibsbevaringsfonden hjemmeside skibsbevaringfonden.dk

 

Skonnerten Martha drives af frivillige på almennyttige vilkår, og ved evt. salg skal midlerne genanvendes til lignende formål.

 

Et sponsorat kan være en del af dit firmas markedsføring og er en reklameudgift.

Sponsorer udstilles på vores hjemmeside, og på skiltematerialet i havnene.

Dette er aktiv viral markedsføring at din virksomhed, idet er Martha hare et meget stort netværk, en velbesøgt hjemmeside og er eksponeret på Facebook.

Som sponsor modtager du et "skibsreddercertifikat"(se spalten til højre) , retten til et logo på hjemmesiden, omtale på vores hjemmeside og skiltemateriale i havn.

Har det interesse at blive sponsor, så kan det ske her:

Se sponsorskilt.pdf

 


Sponsorer


Desuden har vi fået donationer og materialer fra:

v

A/S Ajcon Entreprenør og Ingeniørfirma  Patrade A/S  aao steelfugebillen

 

Og hertil velvilje og hjælp fra en lang række ande firmaer og private

Tak!!!!


Forrige side: Bliv sponsor     Næste side: Marthatøj med broderier
{* *}