• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Nyt dæk 2011-12

Nyt dæk til Martha - endelig!!

Dækket er blevet til i skøn samarbejde med marthaforeningen, C.J. skibs- og Bådebyggeri i Egernssund og konsulent Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden.


Processen har forløbet fra slut på sejlsæconen i september 2011 til start sejlsæcon 2012.

Det er sikkert første gang i Marthas 112 årige historie at både skandæk, vaterbord, lønningsstøtter og dækket har været fjernet samtidig. Der har været meget at tage tilling til undervejs. Det har været nødvendigt at tilføje nye delpojekter til den oprindelige plan, fordi det ikke har været fornuftigt at lukke skibet igen uden at ordne det hele.

 

Se Skibsbevaringsfondens notat som alslutning af forløbet

 

Læs herunder en mere detaljeret gennemgang af forløbet.

 

der kalfatres på det gamle dæk

I mange år har marthanere kalfatret på det gamle dæk, der blev mere og mere slidt

 

 

Det nye dæk er lagt med bredere planker, der er 2 cm bredere - altså færre nodder.

Bemærk også, at alle lønningsstøtter er skiftet, så de er ens.

skonnerten Marthas nye dæk

Projektforløbet

 

 

 

Overvejelser og baggrund

Marthas dæk har i mange år trængt til fornyelse, men andre absolut nødvendige opgaver har skubbet dette projekt ud gang på gang. Det gamle dæk er fra ?????, og på grund af foreningen daværende meget usle økonomi, blev det også lagt i grantræ af ikke optimal kvalitet. Knaster og slid har hvert år krævet efterbehandling ud over den almindelig kalfatring af dæk.

Et nyt dæk ville også indebære udskiftning af skandæk, vaterbord, fisk ved masterne og diverse reparationer. Det ville også fornuftigt at udskifte både dæk og agterstævn, når man havde det hele åbnet.

Tilbud blev indhentet tilbud fra to værfter og valget faldt på C.J. skibs- og bådebyggeri Aps i Egernsund. Dette værft havde vi tidligere haft et godt samarbejde med i forbindelse med udskrifting af Marthas stævn i 2007 og da de også var billigst, var valget ikke svært.

Så kom financieringen. Det hele baseredes på, at vi selv skulle lægge så meget arbejdskraft som muligt. Foreningen havde selv sparet 250.000 sammen. Hertil Havde vi fået lovning på 200.000 fra Kirks Kapital og 50.000 fra Augustinusfonden. Skibsbevaringsfonden var blevet ansøgt, og vi håbede på en velvillig behandling, da hele projektet havde været diskuteret med deres konsulent mange gange. I første omgang fik imidlertid ingen midler, men ved anden ombæring i august blev der 260.000 til Martha. Det var ikke nok, så projektet blev reduceret til kun at omfatte dæk og så lade det agterste dæk og agterstævnen vente.

Martha tilbage til sit oprindelige udseende

Det langsomtgroede norske fyr
saves ud og behandles af marthanere

Målet er, at Martha skal være så autentisk som muligt over dæk. Det er en aftale, marthaforeningen har indgået med skibsbevaringsfonden for år tilbage. Det er og har været givtigt for foreningen at få den indsigt om materialer og kulturelle forholde ind over, som der herfra kan bidrages med.

Marthaforenigne havde fået foræret noget træ, men da Tom Rasmussen(SBF) fremførte, at det autentiske ville være langsomtgroet norsk fyr importeret fra Norge, blev det første projekt at få fat i dette træ.

Træet blev indkøbt hos Tinnemoset Sag i Norge og fragtet til et Fr. Madsen A/S i Silkeborg, der velvilligt har stillet lagerplads og maskiner til rådighed, så marthamedlemmer kunne tilvirke dæksplankerne der.

 

Undervejs var mange overvejelser - her er et citat fra formand Leif B- s udmelding til bestyrelsen: Jeg har lidt problemer med Tinnoset Sag. Han har ikke så meget kantskåret træ, som vi har bestilt!!! Jeg har haft kontakt til Tom Rasmussen desangående. Han har haft kontakt til de norske museumsværfter i dag. De er også begyndt at bruge kerneved skåret som ”flaskeved” til dæk, idet der er meget spild under udskæringen på den anden måde.

 

Se video fra mastenedtagning

Martha gøres klar og masterne tages af i Vejle

Så snart Martha var kommet til Vejle efter sæsoens sidste sejltur på Limfjorden var der et arbejdsdygtigt hold, der gik i gangmed at klargøre til værftet. Det indebar

  • ilandtagning af alt overflødigt grej fra skibet
  • afrigning af både løbende og stående rig
  • nedtaging af master
  • afmontering af jagerbom og klyverbom

Efter intensiv arbejde kunne Martha sejles til Egernsund den 3 oktober.

 

1. byggemøde 22/11 2011 hos C.J. skibs- og bådebyggeri i Egernsund

Martha på bedding
Det afpillede skib slæbes på bedding

Martha er ankommet. Der er problemer med at få træ nok i den kvalitete SB har foreskrevet. Der tages stilling til høvling af dæksplankerne. Og der tages stilling til rigtig meget andet.

Læs hele referatete udarbejdet af Tom Rasmussen(SBF) her

 

2. byggemøde hos C.J. skibs- og bådebyggeri i Egernsund

Martha er på land og skibet er åbnet. Tilstanden gennemgås, og der skal tages stilling til en del forhold, der ikke har kunnet ses før nu. Der er skævhed i bjælkelaget forude, bovbåndet er fladt og der er næsten ingen bjælkebugt. SB bjælkevægere er bør fornyes og Desuden er der flere andre forhold. Læs hele referatete udarbejdet af Tom Rasmussen(SBF) her

 

3. byggemøde hos C.J. skibs- og bådebyggeri i Egernsund

Arbejdet skrider frem og der aftales at udskifte lønningsstøtter, da de gamle er for uens. Palstøtte og forboltninger skla ordnes.

Læs hele referatete udarbejdet af Tom Rasmussen(SBF) her

bjælkebugt
der arbejdes på bjælkebugten i BB side

4. byggemøde 13/12 2011 hos C.J. skibs- og bådebyggeri i Egernsund

Martha er på beddingen. Øverste klædningsplanke er udskiftet, bjælkelaget monteret, jernknæ udskiftet med træknæ. Der er udskiftet 108 spændbolte, der har været kappet i forbindelse med tidligere renoveringer. dæksfisk er udskriftet o.m.a.

Læs hele referatete udarbejdet af Tom Rasmussen(SBF) her

 

 

 

5., 6. og 7. byggemøder blev også afholdt hos C.J. skibs- og bådebyggeri i Egernsund

Se Skibsbevaringsfondens notat som alslutning af forløbet

 

 

 

 

 

Ankerspillet

 

ankerspillet afmonteres på  Martha
Ankerspillet afmonteres. bringes til Vejle, hvor det renoveres.

Nedgangskappen

beddingsarbejde

motor og skrueaksel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


{* *}