• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Højdepunktet er frokosten
- vi glæder os.
 
 
 

 

Nyt på grund af COVID19 restriktioner:
 
Ny dato for generalforsamling 2020
 
 
Lørdag den 5/6 2021 kl 10.00(kaffe og rundstykker fra 9.30)
 
 

i Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63, Vejle

Se kortet her:

Mød talstærkt op.

09.30 kaffe og rundstykker

Program og dagsorden :

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
2a. Drøftelse af bestyrelsens eksklusion af Henning Pedersen (jf. vedtægternes §3b).
OBS! Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og med mindst 12 måneders medlemskab
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

3.Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
7.a Fra bestyrelsen: Ændring i sejladsregler
Øvrige ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senst 14 dage før.
8. Valg af bestyrelse og revisorer Bestyrelsen: Peter og Lis vil gerne fortsætte. Allan stopper, Jørgen stiller op.
Suppleanter: Heidi vil gerne fortsætte. Der skal vælges en mere, kandidat mangler pt.p
9. Eventuelt

 

kl ca 13 er der frokost. Her kan bestilles smørrebrød. 

 

Tilmelding og forslag til Finn: kasserer@skonnertenmartha.dk eller via hjemmesiden.

NB vi overholder gældende restriktioner og forholdsregler angënde corona. Nærmere instrukser om, hvordan gældende corona restriktioner spiller ind på generalforsamlingens afvikling offentliggøres, når vi ved det.


 Nedenstånede lister er ajopurført ud fra tilmeldinger over hjemmesiden. Hvis I har tilmeldt jeg på anden vis, har Finn nok styr på det.

 

 


Tilmeldte

Morgen

frokost

1  Hanne Nielsen  x  x
2  Sven-ole kofoged x  x
3 mette bech christensen x  x
4  Hanne Neve x  x
5  Hanne Neve x  x
6  hans holst x  x
7  Ejvin Jensen x  x
8  Alan Bing Pedersen x  x
9  Ulla Lundgaard x  x
10  Annemette Østergaard    
11  Niels O.    
12 Birthe Rolighed    
13  Alf Bengtsen    
14  Heidi Nystrand    
15  Inge Lise Søndergård    
16  Peter Møller Johansen    
17  Henning Larsen    
18  Steener Oksbjerre    
19  Torben Lehn    
20  Tonny Pedersen    
21  Annemarie Rødsig    
22  Finn Per Andersen    
23      
24      
25      
  Sidst opdateret:
04-jun-21 15:36:30
   
  


Tilmeldte

Morgen

Frokost

26

 Hanne Søndergaard

 

 

27  Carsten Christensen    
28  Sven Møller Jensen    
29  Kjeld Guldmann    
30  Wolfgang Meier    
31  Finn Svendsen    
32  Jørgen Holst    
33  Bente Holst    
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
  Sidst opdateret:
04-jun-21 15:36:30
   

Fra 

Regnar Staugaard


Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Martha-Posten/Martha-Mailen
{* *}