• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Gunhild koordinerer frokosten
- vi andre glæder os.
 
 
 

 

Generalforsamling 2016

 Lørdag den 5/11 2016 kl 10.00

i Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63, Vejle

Se kortet her:

Mød talstærkt op.

Program og dagsorden :

9:30       Kaffe m. rundstykker mv.

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
OBS! Stemmeret kræver mindst et års medlemskab
3.Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
Fremlægges på general-forsamlingen
7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
8. Valg af bestyrelse og revision
9. Eventuelt

KL.  13:00 frokost

Udtrækning af obligationer

kl 14 Generalforsamlingen fortsætter

kl. 16 Generalforsamlingen forventes at slutte

Herefter en hyggelig afslutning på dagen .

Evt fællesspisning af et eller andet arrangeres på dagen.

Priser:

morgenmad 20 kr - frokost og kaffe/kage i løbet af dagen 60 kr. Man kan også deltage i generalforsamlingen uden forplejning.

Tilmelding på hjemmesidedn eller til formanden

Vigtigt!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 22. oktober 2016

Forslagene sendes til: Annemette Østergaard, Mallinggårdsvej 71, 8340 Malling eller pr mail til formand@skonnertenmartha

 

 

 


Tilmeldte

Morg frok.
1 Annemette Østergaard x x
2  Niels Henrik Gregersen x x
3  Heike Knudsen x x
4  Niels henrik Gregernsen x x
5  Hans Holst x x
6  John Kristensen x x
7  Gunhild Kristensen x x
8  Jesper Østergaard x x
9  Regnar Staugaard

x

x
10  viggo sminge x x
11  kaj munk x x
12  Hans H Cleve x x
13  Alf Bengtsen x x
14  Ingrid bengtsen x x
15  Niels Kobberø x x
16  Niels Ohrt x x
17  Jens Attrup x x
18  Erik Nielsen x x
19  Alan Pedersen x x
20  Jens poulsen  x x
21  Hans Jørgen Christensen  x
22  TYroels Jensen   x
23  Carsten Christensen x x
24  Hanne søndergaard x x
25  Annemarie Roedsig x x
  Sidst opdateret:
06-nov-16 13:15:17
frok. frok.
  


Tilmeldte

Morg Frok
26  Hanne Neve  x x
27  Birgit Brøchner-Nielsen  x x
28  mette bech christensen  x x
29  Jens Sørensen  x x
30  Jørn Holst  x x
31  Bente Holst  x x
32  Lis Noe-Nygaard  x x
33  Ejvin Jensen  x x
34  Søren Noe-Nygaard  x x
35  Søren Nielsen  x x
36  Torben Lehn    x
37  Erik walbjørn     
38  Heidi Nystrand     
39   Finn Per    
40  Jens Callesen     
41  Asbjørn Bønnerup Nystrand     
42  Birthe Rolighed     
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
  Sidst opdateret:
06-nov-16 13:15:17
   

 

Regnar Staugaard


Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Medlemsmøde
{* *}