Om foreningen

Foreningen bag Martha

Martha er Danmarks største foreningsejede skonnert, og foreningen ejer og driver skibet i fællesskab. Her er ingen opdeling mellem ejere og ikke-ejere, og større beslutninger træffes demokratisk på den årlige generalforsamling i november. Her vælges også bestyrelsen, som varetager den daglige ledelse og fungerer som reder. Skippergruppen laver hvert efterår et forslag til næste års sejlplan, som præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen. 

Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering blev stiftet i 1973, da den købte Martha for en krone af den daværende ejer, Kristian Blak (læs mere om Marthas historie her). Medlemmerne delte en fælles drøm om at restaurere skibet fra en nedslidt stenfisker til den stolte skonnert, den engang var. Deres ønske var også at være sammen og lære om sømandsskab og håndværk. 

I dag er det stadig de samme ingredienser, der trækker medlemmer til foreningen: fællesskab om arbejdsopgaver som renovering og vedligeholdelse efter gamle principper, sejladsoplevelser og læring af sømandsskab samt fest, hygge og netværk på tværs af generationer og baggrunde.

Demokrati kan være udfordrende, især når man står over for store opgaver. Vores forening har gennem årene løftet betydelige opgaver og opnået stor respekt for hinanden. Vi har erfaring i at træffe beslutninger uden unødig strid og ballade.

Foreningslivet inkluderer også festlige begivenheder og et årligt medlemsmøde, hvor vi mødes på land om et emne, der er relateret til Martha. Ud over foreningens arrangementer knytter de fleste også stærke bånd med andre marthanere, hvilket inkluderer deltagelse i diverse runde fødselsdage og andre livsbegivenheder.

 

Vores mission

Foreningens dybere formål hviler i restaurering, bevarelse og sejlads af og med et ældre, sejlførende træskib, som fungerer som et levende kulturhistorisk monument, der fortæller om småskibsfartens betydning i fortiden. Vores dedikation materialiserer sig gennem en række initiativer:

Vi stræber efter at genskabe og vedligeholde skibet med omhu, så det bevarer sin autentiske fremtoning over dæk, som det var i 1923. Dette gøres med respekt for foreningens nutidige anvendelse af skibet.

Vi søger aktivt viden om skibets rige historie, idet det tjener som en inspirationskilde og en kilde til forståelse af fortiden.

Vi engagerer os aktivt i sejlads med skibet. Vi deltager i kapsejladser med andre gamle sejlskibe. I de havne, vi ankommer til, fortæller vi gerne om vores skib og deler vores begejstring for sejladstraditioner og ældre søfartshåndværk.

Vi stræber efter at sikre midler fra fonde, sponsorer og andre kilder for at støtte vores restaureringsprojekt og sikre skibets langsigtede overlevelse. På den måde værner vi om og formidler vores maritime arv med en forpligtelse til at bevare den for kommende generationer. 

Som medlem støtter man foreningen økonomisk ved at betale kontingent. Derudover bidrager vi med vores arbejdskraft, for der ligger mange arbejdstimer i at vedligeholde og organisere arbejdet omkring et gammelt sejlskib. Arbejdstimerne veksler vi til sejldage, som medlemmerne dog også kan købe sig til. For det vigtigste ved at være medlem af foreningen er at sejle med Martha. Simpelthen fordi vi elsker det.

Bliv medlem eller støt foreningen - idag!

Bliv medlemStøt