• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Tilmelding sejlads

For at sejle med, skal du have følgende forhold i orden - eller bringe dem i orden inden afsejling.

  • Er du nyt interesseret medlem, skal du først være (eller være i gang med at blive) indmeldt i foreningen -
  • som nyt medlem skal du have indbetalt hele det første års kontingent og evt. sejladsafgift for sejldage ud over 7
  • som aktivt medlem, skal du have indberettet arbejdsdage til sejladskontoret
  • som aktivt medlem, skal du, hvis du ikke har sejldage nok, have indbetalt sejladsafgift for de resterende dage

Reglerne er, at 1 arbejdsdag for skib eller forening giver ret til 1 sejldag. Hvis du har over 14 arbejdsdage, kan du sejle ubegrænset.

Du kan evt have modtaget sejldage fra et andet medlem, i så fald skal denne også indberette dette til sejladskontoret.

Se alle detaljer om deltagelse i sejlads i sejladsreglerne

skriv evt i bemærkningerne, hvordan det forholder sig med dig.

du kan også tilmelde dig via Email til sejlads@skonnertenmartha.dk

Hvis har yderligere spørgsmål vedrørende tilmelding eller turene kan du henvende dig til

via Email til sejlads@skonnertenmartha.dk
eller ringe til Jørgen på tlf.: 20 84 91 80”

Er du interesseret i inden at høre nærmere om  foreningen kan du kontakte en fra bestyrelsen eller møde op på skibet eller værkstedet til en kop kaffe og en sludder. Se mere på kontaktsiden

 


Forrige side: 19-22/09 Skive - Vejle     Næste side: Gode råd til nye sejlere
{* *}