• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

28/5-3/6 Navigations- og sejladstræning Sønderborg - Hobro

Der er tæt løb på Flensborg Fjord.
Der er masser af underholding på kajen - også for gæster.
Regattasejlads i smukke omgivelser.
Der uddeles mange spændende præmier - englen her for godt sømansskab.

 Rumregatta i Flensborg, og pinsestævne i Hobro bliver bundet sammen af en navigations- og træningssej­lads med Niels Kobberø ved roret.

Det tidlige forår byder på flere rigtig spændende sejladser med Martha. Traditio­nen tro deltager vi i Rumregattaen i Flensborg i dagene omkring Kristi himmelfart med start torsdag 25. maj. Da årets bedding er henlagt til Egernsund ved Graasten, bliver sejladsen til Flensborg lidt lettere end den plejer at være. Men allerede den efterfølgende weekend skal Martha være i Hobro til det lige så traditionsrige pin­sestævne for alle de gamle træskibe. At det i år er henlagt til Hobro skyldes marke­ringen af det nye maritime kulturcenter med det gamle Hobro Værft som omdrej­ningspunkt.

Niels Kobberø er skipper på sejladsen fra Rumregattaen til pinsestævnet, og om turen skriver han følgende:

”Der ser ud til at være en ny trend sat i søen, som går ud på at sejle rom rundt på verdenshavene på en bæredygtig og miljørigtig måde (læs for sejl). Skonnerten Mira sejler de danske farvande tynde med fire tønder rom, som med tiden har været udsat for 1.400 sømil bølgeskvulp og temperaturuds­vingninger, som har fået prisen på en enkelt flaske op på svimlende 1.499,00 gode danske kroner. Ligeledes sejler de hollandske Tres Humbres og Nordlys fairtrade varer så som chokolade og rom fra Den Dominikanske Republik til Europa til pri­ser af flere tusinde kroner pr. flaske.

Og nu vil Martha så også være med på den trend. Men før det kan lykkedes, skal vi lige tilkæmpe os en andenplads ved Rumregatta i Flensburg. Og hvis andenpladsen bliver vores, skal præmien bestående af 3 liter rom sejles fra Sønderborg og op til Træskibssammenslutnin­gens Pinsestævne 2017 i Hobro. Sejladsen fore­går i dagene mandag 29. maj til lørdag 3. maj.

Den sejlads har vi fem dage til, og disse fem dage vil jeg gerne udnytte til at lære besætningen om navigation og sejladsplanlægning med udgangspunkt i de navi­gationsmidler, vi har ombord på Martha. Vi vil blandt andet arbejde med følgende emner.

• Sejladsplanlægning

• Klargøring af skib ved hjælp af tjeklister.

• Fastlæggelse af vagthold for sejladsen og arbejdet i kabyssen.

• Indhentning af vejrdata for sejladsområdet.

• Kortlæsning.

• Stedlinier ved pejling, mærke og vinkelfyr.

• Fastlæggelse og indtegning af ruten på søkortet.

• Fastlæggelse og indtastning af ruten i kortplotteren.

• Beregning af rutens distance.

• Beregning af brændstofforbrug og minimumsbe holdning samt proviantering til den forestående

sejlads.

Vi vil forsøge at gennemføre en nat navigations sejlads op gennem Lillebælt med udelukkende brug af søkort og vin­kelfyr. Her vil rorgængerens og navigatørens arbejdsopga­ver blive sat på en prøve, hvor tillid og samarbejde er nøg­leord for at opgaven kan løses sikkert for både Martha og de andre skibe i det farvand vi sejler i. Hvis ikke vindretningen er til natsejlads op gennem Lillebælt, kunne sejladsen fore­gå ind gennem det sydfynske øhav og op gennem Store­bælt. Her vrimler det også med bøjer og vinkelfyr.

Så har du mod og lyst til at lære mere om navi­gation, er her den oplagte chance for at afprøve teorierne ude i den virkelige verden.”