• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

3-5/5 Skipper/styrmands træningstur

Ankerkæden til "Store Knus" gennemgås
Ankerkæden til "Store Knud" gennemgås
Knud og Anders m.fl.
Nå - der er vist noget, der lige skal laves om her, så riggen fungerer godt
Nå - der er vist noget, der lige skal laves
om her, så riggen fungerer godt
Christian og Niels er i gang

 

Træningstur for Marthas skippere og styrmænd

Den 3. til 5. Maj 2019

Turen starter fredag den 3. Maj kl 19 til søndag kl 16

 

Foreningens skippere og styrmænd tager hul på en ny sejlsæson med en træningsweekend.

To gange om året mødes gruppen af skippere og styrmænd.

Den ene gang er skippermødet efter sejlsæconen, hvor erfaringerne udveksles, og der tales om forbedringer/ændringer til næste år.

Den anden gang er årets første træningsweekend, hvor skib, installationer og SMS-systemet gennemgås.

Det er vigtigt, at alle ansvarshavende hvert år får repeteret og gennemgået disse forhold, da det er den bærende kraft for, at vi kan sejle sikkert med Martha.

Der har været mange delprojekter i løbet af vinteren, og det er nu, man samlet kan se, hvordan Martha fungerer i den kommende sæson.

  • Riggen bliver kontrolleret - om tovværket, blokke og sjækler er på plads og sikret(muset).
  • Sikkerhedsudstyret har været til de respektive kontroller og syn i løbet af vinteren, men her sikres, at alt er om bord, at nødraketter og medicin er i orden, og de nødvendige opslag og instruktioner på plads.
  • Motorer og brændstofforhold kontrolleres og der instrueres i ændringer.
  • Instrumenter og søkort skal være på plads.
  • Kabys og forhold om læ bliver afprøvet.
  • SMS (Safety management System) med diverse kontrolskemaer og beskrivelse af ruller og rutiner gennemarbejdes.

Mangler udbedres straks, eller der tages hånd om at få det udbedret, før første sejltur.

Endelig er der også en sejltur, hvor rullerne med mand over bord, brand og læk trænes.

 

Og så hygger man sig - selvfølgelig. Her sker meget erfaringsudveksling og læring samtidig med, der er god mad og snak om langbordet.

 


Udforsk selv mulighederne undervejs på kortet over Marthas aktuelle sejlplan

Forrige side: Sejlplan 2019     Næste side: 10-12/5 1.Træningsweekend Vejle-Vejle