• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Forlis 2004 og videre restaurering

Martha hæves af kranen Samson
Martha hæves fra 15 m dybde af kranen
Samson
I storrummet var alt kastet rundt efter
Martha var tippet rundt under vandet
. (se st.bill.)
Alt indmad er fjernet

Under dæk, blev al aptering og ubrugelig
materialer fjernet.Efter mange containere,
kunne man se hele skroget indvendig i hele
skibslængden. (se st.bill.)

Marthas værksted belv brugt af fagfolk
Der var rigtig meget træ, der skulle tilvirkes
af foreningens dygtige fagfolk (se st.bill.)
Nylavet ballast, dørk og skot

Nylavet dørk, skot til forpig og ballastdunke
(se st.bill.)

fest da dørken belv lagt på skonnerten martha
Da dørken var lagt, blev der holdt fest i
værkstedslokalerne (se st.bill.)

Den 10 juli 2004 forliste Martha ved en tragisk ulykke ud for Grenå. Martha havde taget for meget vand ind og under redningsmanøvren, hvor man var ved at gøre klar til at bugsere hende til Grenå, satte motoren ud, og hun kæntrede, da der kom en forkert sø.

Foreningen var i chok og stor sorg, fordi to mangeårige medlemmer omkom(skipper på 53 og en ung pige på 18). Ulykken var meget eksponeret, da der ikke skete så meget andet på pressehimlen i de dage, og enhver marthaner måtte besvare mange spørgsmål.

Ikke desto mindre valgte marthanerne at stå sammen og arbejde på at få Martha ud at sejle igen. Man havde trods alt arbejdet og sejlet med skibet i 32 år. At smøge ærmerne op og gå i gang med en stor opgave bid for bid, var jo noget man allerede kendte i foreningen. Snart kom der endda nye medlemmer til, der også ville være med til at bygge skibet op igen.

Det første økonomiske grundlag blev også skabt via forsikring, skibsbevaringsfond og donationer. Så man gik i gang med at få hævet resterne af Martha. Det skete med den store kran Samson, der spændte gjorder ned under bugen på Martha og løftede hende op gennem 15 meter vand. Ja faktisk to gange, for den ene gjord skred ud, og hun blev tabt bunden igen. Efter hun var kommet til overfladen, blev hun bugseret til Grenaa.

Det var et medtaget skib. En uge på bunden med mange havstrømme langs bunden, og turene op igennem vandet havde presset det meste kalfatring ud. Da hun så også blev hevet op på beddingen med ca. 100 tond vand i røg endnu mere kalfatring. Skroget var slidt af at have ligget og skurret op ad nogle sten. Aptering, elsystemer, motor, ja stort set alt under dæk, var kassabelt.

Genopbygningen begyndte på Grenå Værft, hvor skroget blev istandsat. Her blev således

  • udskiftet 24 stk spant i b.b. side og 26 stk i s.b. side i agterskibet
  • udskiftet et større antal planker i s.b. side sammen med enkelte bundplnaker
  • kølsprængningen reduceres og der monteres en gennemgående egebjælke og jernskinne under kølen.
  • skroget gennemkalfatres

Herefter blev Martha bugseret til Vejle

I Vejle havde foreningen været så heldig at få fat i nogle lokaler, der kunne indrettes til værksted. Via medlemmers netværk fik man også egnede maskiner og reoler. Her kunne man få arbejdsplads til de mange projekter, der var forbundet med at få Martha restaureret.

Martha blev tømt indvendig og masterne blev taget af og lagt hen til senere behandling. Motoren, rigningen og alle elinstallationer blev kasseret og fjernet - Martha var nu klar til at blive bygget op igen. Dette skete naturligvis efter at have uddraget al den erfaring, man kunne fra de forskellige elementer, der førte frem til forliset.

Ballast- rust fra den gamle ballast af jernbaneskinner, havde været en del af årsagerne til, at pumperne stoppede, så 12 ton skrot blev kørt væk. I stedet fandt man ud af at lave ballast ved at fylde jernskrot og cement i 5 liters plastikdunke. Dem kunne man renholde og de kunne flyttes rundt med, i tilfælde af, man skulle søge efter læk. Den nye køl havde reduceret behovet for ballast, men 9 ton - ialt 360 dunke á 25 kg blev fyldt op.

Pumpebrønde og vandtætte skot. Der blev etableret to vandtætte skot i skibet under dørken, så vandet ikke har fri bevægelighed i hele skrogets længde. Der blev etableret pumpebrønde, så man kan fjerne større affald uden at skulle stoppe pumpen. Desuden blev der ud over motorpumpe og lænsepumpe på dæk investeret i en mobil pumpe.

Dørk og aptering. Der skulle tegnes forslag for den femtidige indretning under dæk, og på et medlemsmøde blev den nye plan vedtaget. Dørken blev lagt, og man kunne gå i gang med at etablere skot, kabys, toilet og køjer.

Lønnning, skanseklædning, master og bomme
Over dæk, var der også meget, der skulle repareres. En del af skanseklædning og lønning i styrbord for blev udskiftet. Masterne var pillet af og blev renoveret på land.

Motor,motorrum og elsystemer.
Motoren havde fået saltvand, og en ny skulle indkøbes og isættes. Elsystemer var totalt nedbrudte og fjernet, så der skulle etableres el og over hele skibet - både 220V, 24V og 12V systmer. Martha fik også en generator om bord, så man kunne etablere strøm i nødsituationer og forsyne de transportable pumper med el. Desuden blev der købt en ny diesel motorpumpe på dækket til erstatning for den gamle.

Siden opdateres senere med info om:

Instrumenter

Sikkerhedsudstyr

Lille martha

Syn, ekspertbistand og rådgivning undervejs

Stævn

 


Forrige side: Restaurering 1972 - 2004     Næste side: Nyt dæk 2011-12
{* *}