• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Vis nyhed

Indløsning af obligationer

Vejledning fra kassereren

obligationer i skonnerten Martha

Igennem flere generationer, har marthaforeningen klaret økonomiske udfordringer ved at udstede en serie præmieobligationer, som medlemmerne så har købt. Hvert år er præmien blevet udtrukket på generalforsamlingen. Foreningen har nu valgt efterhånden at indløse disse gamle medlems lån og nedbringe medlems gælden i skibet. I 2018, var der såldes kun 2 serier tilbage nemlig stævnobligationerne fra 2006, hvor vi fik ny stævn og dæks obligationerne fra 2010 udstedt til delvis finansiering af det nye dæk. De sidste er endda udformet på træet fra det nye dæk. I år opsiges stævnobligationerne, så der er kun  dæksobligationerne tilbage.

 

 

 

 

 

 

Hvis du ligger inde med opsagte obligationer, har du flere muligheder, som du skal give besked om:

  1. Indkøsning:  Husk at opgive et kontonummer, som pengen kan overføres til.
  2. Ombytte til dæksobligatione:  Det er stadig en del usolgte. 1 dæksobligation koster 1000 kr. - resten udbetales, så opgiv stadig kontonummer
  3. Donere dem til foreningen: bare give besked ved fremsendelse

Da obligationerne er ihændehaverbeviser, skal obligationerne afleveres til kasseren enten personligt eller fremsendes.

Opsagte obligationer udtrækkes ikke mere.

obligatiioner

Der er følgende deadlines: 

De gule blev opsagt i 2016 og kan indløses indtil 10 november 2021

De grønne blev opsagt i 2017 og kan indløses indtil 0 november 2022

De orange  blev opsagt i 2017 og kan indløses indtil 0 november 2022

Stævnobligationer blev opsagt i 2018 og kan indløses indtil 0 november 2023

 


Forrige side: Alle Marthaglimt     Næste side: Marthas position
{* *}