• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Tilmelding sejlads

For at sejle med, skal du have følgende forhold i orden - eller bringe dem i orden inden afsejling.

  • Er du nyt interesseret medlem, skal du først være (eller være i gang med at blive) indmeldt i foreningen -
  • som nyt medlem skal du have indbetalt hele det første års kontingent og evt. sejladsafgift for sejldage ud over 7
  • som aktivt medlem, skal du have indberettet arbejdsdage til sejladskontoret
  • som aktivt medlem, skal du, hvis du ikke har sejldage nok, have indbetalt sejladsafgift for de resterende dage

Reglerne er, at 1 arbejdsdag for skib eller forening giver ret til 1 sejldag. Hvis du har over 14 arbejdsdage, kan du sejle ubegrænset.

Du kan evt have modtaget sejldage fra et andet medlem, i så fald skal denne også indberette dette til sejladskontoret.

Se alle detaljer om deltagelse i sejlads i sejladsreglerne

skriv evt i bemærkningerne, hvordan det forholder sig med dig.

du kan også tilmelde dig

  • via Email til sejlads@skonnertenmartha.dk
  • eller sende til Leif Byrgiel, Kjærsgaarden 10 st.tv., 7100 Vejle
  • eller ringe til Søren på tlf.: 2324 7901

Er du interesseret i inden at høre nærmere om  foreningen kan du kontakte Jens Poulsen, Livøvænget 7, 6000 Kolding

på mail jensjpoulsen@gmail.com eller  tlf.: 6060 8946

 


{* *}