Tilmelding sejlads

For at sejle med, skal du have følgende forhold i orden - eller bringe dem i orden inden afsejling.

  • Er du nyt interesseret medlem, skal du først være (eller være i gang med at blive) indmeldt i foreningen -
  • som nyt medlem skal du have indbetalt hele det første års kontingent og evt. sejladsafgift for sejldage ud over 7
  • som aktivt medlem, skal du have indberettet arbejdsdage til sejladskontoret
  • som aktivt medlem, skal du, hvis du ikke har sejldage nok, have indbetalt sejladsafgift for de resterende dage

Reglerne er, at 1 arbejdsdag for skib eller forening giver ret til 1 sejldag.  Hvis du har over 14 arbejdsdage, kan du sejle ubegrænset.

Du kan evt have modtaget sejldage fra et andet medlem, i så fald skal denne også indberette dette til sejladskontoret.

Se alle detaljer om deltagelse i sejlads i sejladsreglerne - findes på skonnert.dk - link her

skriv evt i bemærkningerne, hvordan det forholder sig med dig.

du kan også tilmelde dig

  • via Email til sejlads@skonnertenmartha.dk
  • eller sende til Anders Andersen, Sophus falcks allé 48, 2791 Dragør
  • eller ringe til Anders på tlf: 2532 3993


Forrige side: Gode råd til nye     Næste side: Sejladsberetninger