• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Kontakt

Navn: Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering. Kaldesignal: OUVX

Kontakt til foreningen sker via formanden eller den respektive ansvarlige person for et specifikt ansvarsområde.


Har du lyst at komme ud at sejle med Martha

- så kontaktmedlemskoordinator Jens Poulsen. du kan også se mere på siden"bliv medlem"

Støt restaurering! Det koster til stadighed mange penge at restaurere og drive en gammel skonnert.
Har du lyst at støtte arbejdet med at holde et dansk kulturminde i brug, så modtager vi gerne gaver på Martha's restaureringskonto reg.nr. 9560 kontonr: 6580517615
- og har du kendskab til fonde og fondmidler, der kan søges, så send en mail til formanden

MARTHAs konti i Den Jyske Sparekasse
Restaureringskonto 9560 6580517615
Foreningskonto 9560 6580692778 til kontingent m.v.

Martha har også Mobile Pay på nr 74500

 

Kontaktliste

 

Bestyrelse

Øvrige kontaktpersoner

Formand:

Billede af Peter Møller-JohansenPeter Møller-Johansen,
Ansvar: foreningen indadtil og udadtil.

Peder Brethsvej 11, 7080 Børkop
mobil:  +4542986660

E-mailil:

 

 

 

Finn Svendsen

Kasserer:

Ansvar: bogholderi og regnskab,  forsikringsforhold. 
Finn Svendsen
,
Mellemtoften 4, 8250 Egå -
Tlf 86228053
E-mail:  

 

Sekretær:

billede af Lis Halwas Noe-Nygaard

Ansvar::referater og ad hoc opgaver

Lis Halwas Noe-Nygaard
Højager 58
8530 Hjortshøj

tlf.: 2622 1429
E-mail: 

 

 

Arbejdskoordinator:

Alan bing

Ansvar: Værkstedet og overordnet koordinering af arbejde og kontaktpersoner til praktisk vedligeholdelse af Martha
Alan bing,
Bellevuegade 14, 6000 Kolding
Tlf.: 2032 6663
E-mail:

 

Sejladskontor:

Søren Nielsen

Ansvar: sejlplan, skippere/styrmænd,
tilmeldinger til ture, kartotek over medlemmers kompetencer i forhold til sejlads og registrering af arbejdsdage
Leif Byrgiel 
Kjærsgaarden 10 st.tv., 7100 Vejle
tlf.: 2324 7901
E-mail:

 

Medlemskartotek

billede at Jesper Britton Ansvar:  kontingentopkrævning, medlemskartotek
Jesper Britton Rasmussen

Aagade 50 2.tv
7100 Vejle

Tlf.: 3141 0397
Vejle E-mail: 

 

 

Aktive suppleanter:

billede at Jens Poulsen

Ansvar : Nye medlemmer
Jens Poulsen
Livøvænget 7
6000 Kolding
tlf.: 6060 8946

E-mail:

  

 

Heidi NystrandAnsvar: ad hoc opgaver
Heidi Nystrand
Nørreled 25, 7200 Grindsted
Tlf.: 20122928

E-mail: 

Tømrearbejde
Der er en ny sjakbejs undervejs
E-mail:

Smedearbejde
Stillingen er ledig 

Riggerarbejde
Søren NielsenSøren Nielsen
tlf.: 5126
8783
E-mail:

 Heidi NystrandOverfladeteknikker 
(Malerarbejde)
Heidi Nystrand tlf.: 2012 2928
E-mail: 

El arbejde
Knud Tange
Tlf.:23450581
E-mail:

Hans Cleve
Tlf.: 23375211
E-mail:

Motor(er) - brand/elpumper
Carsten  Christensen Tlf.: 2992 5539
E-mail:

Kabyssen
Heike Knudsen

Marthaposten
Hans Axelsen, 
Ulfbuen 24, 2620 Albertslund
21752128
Email:  

Annemette ØstergaardHjemmeside og digitale medier:
Ansvar:
hjemmeside og digitale medier og PR 
Annemette Østergaard,
Mallinggårdsvej 71, 8340 
mobil: 2664 0136
E-mail:  

Stående udvalg

Sikkerhedsudvalg
Har ansvar for sikkerhed ved sejlads - som beskrevet i SMS(Safety Management System)
Knud Tange, Søren Hedegaard NIelsen, Leif Byrgiel, Steener Oksbjerre, Alan Bing

Sikkerhedsudvalget kan kontaktes på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 
 
 

{* *}