• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Højdepunktet er frokosten
- vi glæder os.
 
 
 

 

Nyt på grund af COVID19 restriktioner:
Generalforsamling 2020
 oprindelig Lørdag den 7/11 2020 kl 10.00
Er udsat til 10/4 2021 
 
 

i Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63, Vejle

Se kortet her:

Mød talstærkt op.

Program og dagsorden :

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
2a. Drøftelse af bestyrelsens eksklusion af Henning Pedersen (jf. vedtægternes §3b).
OBS! Stemmeret har kun aktive medlemmer uden kontingentrestance og med mindst 12 måneders medlemskab
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

3.Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
7.a Fra bestyrelsen: Ændring i sejladsregler
Øvrige ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senst 14 dage før.
8. Valg af bestyrelse og revisorer Bestyrelsen: Peter og Lis vil gerne fortsætte. Allan stopper, Jørgen stiller op.
Suppleanter: Heidi vil gerne fortsætte. Der skal vælges en mere, kandidat mangler pt.p
9. Eventuelt

 

Tilmelding og forslag til Finn: kasserer@skonnertenmartha.dk

 NB!!Corona reglerne: Møder med mundbind, som skal bruges, når man ikke sidder ned.

Kommentarer:Der er ikke morgenbrød, men der vil være kaffe. Frokost kan fås i form af indkøbt smørrebrød – vi bestiller 3 madder pr. person, som ønsker frokost. Pris 60 kr.

 

 

 


Tilmeldte

frokost

1    x
2    x
3    x
4    x
5    x
6    x
7    x
8    x
9    x
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
     
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
  Sidst opdateret:
13-jan-21 10:49:59
 
  


Tilmeldte

Frokost

26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48    
49    
50    
  Sidst opdateret:
13-jan-21 10:49:59
 

Fra 

Regnar Staugaard


Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Martha-Posten/Martha-Mailen
{* *}