• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Gunhild koordinerer frokosten
- vi andre glæder os.
 
 
 

 

Generalforsamling 2017

 Lørdag den 4/11 2017 kl 10.00

i Fremtidsværkstedets lokaler på Strandgade 63, Vejle

Se kortet her:

Mød talstærkt op.

Program og dagsorden :

9:30       Kaffe m. rundstykker mv.

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

1.Valg af dirigent og referent
2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer
OBS! Stemmeret kræver mindst et års medlemskab
3.Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 
5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 
6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen
8. Valg af bestyrelse og revision
9. Eventuelt

KL.  13:00 frokost

Udtrækning af obligationer

kl 14 Generalforsamlingen fortsætter

kl. 16 Generalforsamlingen forventes at slutte

Herefter en hyggelig afslutning på dagen .

Evt fællesspisning af et eller andet arrangeres på dagen.

Priser:

morgenmad 20 kr - frokost og kaffe/kage i løbet af dagen 60 kr. Man kan også deltage i generalforsamlingen uden forplejning.

Tilmelding på hjemmesidedn eller til formanden

Vigtigt!

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 20. oktober 2017

Forslagene sendes til: Leif byrgiel, Kjærsgaarden 10 st.tv., 7100 Vejle eller pr mail til formand@skonnertenmartha

 

 

 


Tilmeldte

Morg frok.
1  Annemette Østergaard x x
2  Ragnar Staugaard x x
3  Hans cleve x x
4  Ejvin Jensen  x x
5  Hans Holst  x x
6  Peter M-J  x x
7   John Kristensen  x x
8   Gunhild Kristensen  x x
9   Jens Poulsen

x

x
10  Niels Kobberø Andersen  x x
11  Bente Holst  x x
12   Jørn Holst  x x
13  Jesper Østergaard  x x
14  Søren Nielsen x x
15  Heike Knudsen x x
16  Preben Gramhart  x x
17  Dorte Gramhart  x x
18   Alf Bengtsen x x
19  Vagn skadhede x x
20  Victor Marcussen x x
21  Søren Noe-Nygaard  x
22  Lis Noe-Nygaard    x
23  Anders Andersen  x x
24  Jens Sørensen x x
25  Ingrid Benrsen x x
  Sidst opdateret:
30-nov-17 10:26:54
frok. frok.
  


Tilmeldte

Morg Frok
26   Jens Callesen  x x
27  Torben lehn  x x
28  Jeppe Edens x x
29  Karen Edens x x
30   Per Christiansen  x x
31  Jesper Britton Rasmussen x x
32  Jens Attrup x x
33  Annemarie Rødsig x x
34  Birthe rolighed x x
35  Heidi nystrand x x
36  Victor jespersen   x
37  leif    
38  alan    
39  finn    
40  Ulla tailade    
41  Flemming weile    
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
  Sidst opdateret:
30-nov-17 10:26:54
   

 

Regnar Staugaard


Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Medlemsmøde
{* *}