• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Generalforsamling

frokost

Højdepunktet er frokosten
- vi glæder os.
 

 

 

 

Medlemmer af foreningen til Skonnerten
Marthas Restaurering indkaldes til generalforsamling

 

 
 

Lørdag den 4/11 2023 kl 10.00

 

i lejren Søborg, Vognkærvej 101A , Børkop

Der er mulighed for at komme allerede fredag til søndag. Lørdag aften bliver der afholdt jubilæumsfest. Se programfor hele jubilæumsweekend her

 

Se kortet her:

 

Program for generalforsamling 2023

09.30 kaffe og rundstykker

10:00     Generalforsamlingen begynder

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer. (Der kan ikke stemmes ved fuldmagt)
 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget - herunder fastlæggelse af kontingentsatser
 6. Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner
 7. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan
 8. Orientering om sejlsæson og medlemssystem
9. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Forslag
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen, dvs. senest den 21. oktober 2023. Forslag kan sendes
på mail til formand@skonnertenmartha.dk.

Tilmelding og frokost

 

Medlemmer kan deltage uden tilmelding i generalforsamlingen, men hvis man vil have forplejing(100kr) skal det ske via Conventus. 


Dæksobligationer.

Der udtrækkes obligationer for 2023. Der er stadig usolgte obligationer á 1000 kr til salg hos kassereren, hvis nye vil være med i lodtrækningen.

Forslag fra bestyrelsen

 

Forslag fra medlemmer

 


Tilmelding til forplejning og jubilæumsfest:

Forrige side: Bliv medlem     Næste side: Medlemsmøde
{* *}