• Vejleding til websidens tilgængelighed
  • Link til forsiden
  • Send en mail til webmaster
  • Oversigt over hjemmesiden

Bliv medlem

Er du interesseret i at komme med i denne forening, der brænder for både at sejle med- og vedligeholde en gammel skonnert, så er du velkommen.
Der kræves ikke specielle forkundskaber omkring sejlads(det er der andre om bord, der har, så de kan lære dig op). Menneskeligt skal du være rummelig og indstillet på, at løse opgaver- og bo tæt med mange andre. vi kan være 18 om bord ved en sejlads.
Se evt. mere på siden Sejl med

Er du interesseret i at høre mere, så skriv en mail her.

Introduktion til nye medlemmer

Aktive: Den første uge sejler du gratis for dit kontingent. Hvis du melder dig ind som aktivt medlem, kan du tilmelde dig så mange ture, du vil. Det første år som aktivt medlem har du ret til 7 dages fri sejlads. Det, du du ønsker at sejle derudover skal afregnes med 175 kr pr dag, med mindre, du inden 1. maj har nået at arbejde dig til sejltid.

Støttemedlem: Det første år som støttemedlem har du ret til 2 dages fri sejlads - f.eks. en weekendtur.

  

Medlemstyper og årlige kontingentsatser

  • Aktive medlemmer: 3000 kr - kan sejle og deltage i alle foreningens aktiviteter.
  • Støttemedlemmer: 500 kr - kan max sejle 2 dage pr år, men kan deltage i alle foreningens aktiviteter.
  • Ungdomsmedlemmer (18-20): 1000 kr - har samme rettigheder som aktive medlemmer
  • Ungdomsmedlemmer (15-17): 500 kr - har samme rettigheder som aktive medlemmer
  • Studerende på SU over 20: 1000 kr - har samme rettigheder som aktive medlemmer
    (skal kunne dokumenteres)

Børn (0-14) Tilmelding er gratis - kan kun deltage i ledsagelse af voksne

Se evt mere i foreningens sejladsregler og vedtægter på forenings siden

 

Bankkonto til indbetaling af sejldage: reg. 9560 konto nr. 6580692778 eller

Mobile Pay på nr 74500

 

Du kan indmelde dig her:

 


Forrige side: Om foreningen     Næste side: Generalforsamling
{* *}