• Vejleding til websidens tilgængelighed
 • Link til forsiden
 • Send en mail til webmaster
 • Oversigt over hjemmesiden

Forårsklargøring

Pause i opsætning af overdækning

Sejlene afmonteres om vinteren

 

  

Martha er forventningsfuld - og glæder sig til ny sejlsæson!!!

gruppen
 I den forbindelse indkaldes til forårsklargøring og bedding. De eksakte datoer og tider kan læses i facebookgruppen.

Alle dage gælder det, at der startes med morgenkaffe kl 9. 

 

Hvert forår klargøres Martha til ny sejlsæson. Det kræver mange hænder, at få det hele klargjort, så der kan blive hyggeligt om bord hele sommeren.

Arbejdet kræver deltagelse fra medlemmer. Afhængig af, hvor mange  der kommer, dannes der sjak, til løsning af enkeltopgaverne, og på den måde, sker der en frygtelig masse på sådanne dage.

En væsentlig del af arbejdsdagene er selvfølgelig også pauserne. Dagnene starter med kaffe og rundstykker, så er der halv ølle pausen, frokost og det løse hen ad dagen.

NB så hurtigt som muligt etableres der sovemulighed om bord, så man kan komme langvejsfra og deltage.

Hvor og hvornår, der skal arbejdes annonceres, når datoerne er planlagt.

 

Der skal løses følgende opgaver:

 • vinteroverbygning på Martha afmonteres
 • al indhold fra kabyssen sættes om bord
 • komfuret afmonteres genetableres om bord
 • køleskab genetableres om bord
 • storrummet indrettes og gøres hyggeligt
 • madrasserne kommer om bord
 • stående rig efterses og fornys om nødvendigt
 • sejlene hentes og sys på
 • manualer, reservedele, nødvendige papirer m.v. reetableres i  agterkahytten
 • instrumenterne remonteres og afprøves
 • motoren klargøres og efterses
 • nødvendigt værktøj og reparations-grej bringes om bord i motorrummet
 • redningsveste og -udstyr bringes om bord
 • og hvad der ellers dukker op

PÅ årets første tur, hvor skippere og styrmænd deltager, checkes at alt nødvendigt er om bord og fungerer.

Alle er velkomne uanset forhåndsviden. Det er ok bare at møde op uanmeldt, men fortæl gerne hvornår I kommer til

arbejdskoordinator

Alan Bing,
Bellevuegade 14, 6000 Kolding
Tlf.: 2032 6663
E-mail: arbejde@skonnertenmartha.dk

 


Forrige side: Vær med i restaurering     Næste side: Vinterklargøring
{* *}