• Vejleding til websidens tilgængelighed
 • Link til forsiden
 • Send en mail til webmaster
 • Oversigt over hjemmesiden

Forårsklargøring

Pause i opsætning af overdækning

Sejlene afmonteres om vinteren

 

  

Martha er forventningsfuld - kom og vær med til at gøre klar til ny sejlsæson!!!

Martha fik overdækningen af den 14/3. 10-12 var mødt op, og det blev en hyggelig arbejdsdag som sædvanligt. 

Fortvivl ikke, hvis du ikke nåede det. Der er flere chancer for at være med:

Påsken står i oprigningens tegn I Vejle:

Allerede i løbet af næste uge, påbegyndes arbejdet med at  få styr på tovværket, så det er klar til montering.

Den 23/4 og frem kommer der en lift, så vi kan komme i højden og ordne master og sejl. 

Ud over oprigning, er der også brug for hænder til at få diverse grej om bord, startende med madrasser, så der kan soves. Morgenkaffen er gerne kl 9 på værkstedet indtil Martha er klar. Mød talstærkt op og medbring gerne trailer, hvis du har en.

Bededagsferien bliver på bedding:

Vi  har plads på bedding i Middelfart fra den 23.04.18 til den 28.04.18!

Martha bliver halet på land, og der skal skrabes og males bund. desuden skal Martha sejles frem og tilbage mellem Vejle og middelfart. 

Her så der kan bruges nogle marthaner jo flere jo bedre. 

Alle dage gælder det, at der startes med morgenkaffe kl 9. 

Alle er velkomne uanset forhåndsviden. Det er ok bare at møde op uanmeldt, men fortæl gerne hvornår I kommer til

arbejdskoordinator

Alan Bing,
Bellevuegade 14, 6000 Kolding
Tlf.: 2032 6663
E-mail: arbejde@skonnertenmartha.dk

 

 

 

-generelt----

Hvert forår klargøres Martha til ny sejlsæson. Det kræver mange hænder, at få det hele klargjort, så der kan blive hyggeligt om bord hele sommeren.

Arbejdet kræver deltagelse fra medlemmer. Afhængig af, hvor mange  der kommer, dannes der sjak, til løsning af enkeltopgaverne, og på den måde, sker der en frygtelig masse på sådanne dage.

En væsentlig del af arbejdsdagene er selvfølgelig også pauserne. Dagnene starter med kaffe og rundstykker, så er der halv ølle pausen, frokost og det løse hen ad dagen.

NB så hurtigt som muligt etableres der sovemulighed om bord, så man kan komme langvejsfra og deltage.

Hvor og hvornår, der skal arbejdes annonceres, når datoerne er planlagt.

 

Der skal løses følgende opgaver:

 • vinteroverbygning på Martha afmonteres
 • al indhold fra kabyssen sættes om bord
 • komfuret afmonteres genetableres om bord
 • køleskab genetableres om bord
 • storrummet indrettes og gøres hyggeligt
 • madrasserne kommer om bord
 • stående rig efterses og fornys om nødvendigt
 • sejlene hentes og sys på
 • manualer, reservedele, nødvendige papirer m.v. reetableres i  agterkahytten
 • instrumenterne remonteres og afprøves
 • motoren klargøres og efterses
 • nødvendigt værktøj og reparations-grej bringes om bord i motorrummet
 • redningsveste og -udstyr bringes om bord
 • og hvad der ellers dukker op

PÅ årets første tur, hvor skippere og styrmænd deltager, checkes at alt nødvendigt er om bord og fungerer.

 


Forrige side: Vær med i restaurering     Næste side: Vinterklargøring
{* *}